ODBIÓR DOKUMENTÓW

Dużym ułatwieniem dla naszych klientów jest zaproponowany przez nas standard obsługi polegający na odbiorze dokumentów od klienta. Niezależnie od ilości dokumentów odbieramy je na terenie Szczecina bez dodatkowych opłat co zmniejsza obciążenie klientów związane z koniecznością dowozu ich do naszej siedziby. Elastyczność godzin odbioru powoduje, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla zapracowanych.

Zasady odbioru dokumentów:

  • Dokumenty księgowe odbierane są raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z klientem godziny i miejsca odbioru na terenie Szczecina, Gryfina, Stargardu Szczecińskiego.
  • Dokumenty odbierane są w bez dodatkowych opłat w ramach comiesięcznej odpłatności za obsługę księgową, samodzielne dowiezienie dokumentów do siedziby MH biuro rachunkowe nie wpływa na wysokość stawki za obsługę księgową.
  • Dokumenty przekazane do biura powinny być przygotowane w sposób umożliwiający ich odbiór – zabezpieczone przed uszkodzeniem (teczka na dokumenty, koszulka na dokumenty)
  • Standardowo dokumenty za poprzedni miesiąc przekazywane są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą.
  • Nieprzekazanie dokumentów pomimo potwierdzenia telefonicznego daty i godziny oraz miejsca ich odbioru skutkuje koniecznością dowiezienia ich samodzielnie do siedziby MH biuro rachunkowe.