USŁUGI

KSIĘGOWOŚĆ

Outsourcing to najpopularniejsza forma poradzenia sobie z obowiązkami prowadzenia rozliczeń podatkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. W MH biuro rachunkowe prowadzimy księgowość zarówno małych jednoosobowych firm rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów czy ryczałtu jak i spółek z o.o. czy komandytowych prowadzących księgi handlowe. Wielkość firmy nie ma dla nas znaczenia do każdego klienta podchodzimy profesjonalnie.

SPRAWDŹ

KADRY I PŁACE

Rozliczenia kadrowo płacowe nie mają dla nas tajemnic.  W ramach bieżącej obsługi firm świadczymy usługi kadrowo płacowe wszystkich typów umów (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i bez ich przeniesienia itp.). Wykonujemy rozliczenia roczne pracowników, sporządzamy deklaracje ZUS, przygotowujemy listy płac i rachunki zlecenia. Przygotowujemy wzory dokumentów pracowniczych.  Zapewniamy ochronę dokumentacji zgodną z RODO.

SPRAWDŹ

DORADZTWO PODATKOWE

Każda firma obsługiwana przez nas objęta jest nadzorem Doradcy Podatkowego. Doradca zobowiązany jest  do zachowania w tajemnicy faktów i informacji z którymi zapoznał się  w związku z wykonywaniem zawodu. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy. Doradca podatkowy wykonuje  czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

SPRAWDŹ

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Podstawową zaletą prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników. Jeśli spółka ma zobowiązania to wspólnicy  ponoszą odpowiedzialność do wysokości swoich wkładów. Jeśli  podjęta działalność np. startup odniesie sukces wspólnicy podzielą się zyskiem w przeciwnym razie odpowiadają tylko do kwoty, jaką wartość mają ich wkłady. Spółka z o.o. to również dobry sposób prowadzenia działalności dla obcokrajowców.

SPRAWDŹ